SACH MI

 

HAT LEN BAI CA MI
341 trang

Ban dch tuyen tap cac bai viet cua
cha Be tren Tong quyen Timothy Radcliffe OP,
gom cac th chung gi cho toan the anh ch em trong Dong
va mot so bai dien thuyet nhieu ni.

Hatlen.jpg (18781 bytes)

 

MUC VU T VAN
400 trang

Tac gia: Phng Hoai Nhan OP

Ly thuyet ve t van nhan ban va t van Kito giao.

Mucvu.jpg (25961 bytes)

 

HOME